Výstavba nové budovy společnosti Goldpress

Zveřejnění článku: 12. října 2017

Naše společnost plánuje výstavbu nové budovy s většími výrobními prostory a lepším místem pro administrativu. Díky tomuto projektu vznikne pro naši společnost nová administrativně-provozní budova v areálu bývalého Zetoru v Brně. Tyto prostory nám tak umožní lepší a komplexnější zázemí pro výrobu, distribuční a skladovací prostory a v neposlední řadě i příjemnější místo pro administrativu. Tento projekt je spolufinancován z Evropské Unie Evropským Fondem pro regionální rozvoj. Na jaře 2019 tedy společnost Goldpress s.r.o. najdete již v novém.

Detail projektu:

  • Název projektu: Výstavba nové administrativně-provozní budovy pro společnost Goldpress s.r.o.
  • Reg. číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007875
  • Program: OPPIK Nemovitosti - II. Výzva
  • Náplň: V rámci projektu dojde k vybudování administrativně-provozní budovy pro společnost v areálu bývalého brněnského Zetoru. Předmětem realizace je demolice technicky nevyhovujícího objektu s následnou výstavbou nových výrobních, administrativních, distribučních a skladovacích prostor. Díky projektu tedy firma získá komplexní zázemí pro svou podnikatelskou činnost.
  • Termín realizace: 12/2016 - 3/2019


Zpět