Nová budova společnosti Goldpress

Zveřejnění článku: 17. prosince 2018

Naše společnost se od podzimu 2018 přestěhovala do nové budovy s většími výrobními prostory, lepší logistikou a příjemným prostředím pro administrativu.

Za přispění dotace od Evropské unie vznikla nová, administrativně-provozní budova, v místech bývalého areálu brněnského Zetoru. Tyto prostory nám umožní lepší a komplexnější zázemí pro výrobu, její lepší logistiku, nové skladovací prostory a v neposlední řadě příjemné zázemí pro administrativu. Tento projekt byl spolufinancován z Evropské unie Fondem pro regionální rozvoj.

Detail projektu:
  • Název projektu: Výstavba nové administrativně-provozní budovy pro společnost Goldpress s.r.o.
  • Reg. číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007875
  • Program: OPPIK Nemovitosti - II. Výzva
  • Náplň: V rámci projektu byla pro společnost vybudována administrativně-provozní budova v areálu bývalého brněnského Zetoru. Předmětem realizace byla demolice technicky nevyhovujícího objektu s následnou výstavbou nových výrobních, administrativních, distribučních a skladovacích prostor. Díky projektu tedy firma získala komplexní zázemí pro svou podnikatelskou činnost. 
  • Termín realizace: 12/2016 - 10/2018


Zpět